Huisregels

Het doel van de huisregels is als zijnde een aanvulling en integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Springflower Stables c.v.. Bij niet naleving kan in ernstige gevallen, dit ter beoordeling van de directie van Springflower Stables c.v., de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd worden zonder schadevergoeding door de verhuurder, in dat geval zal aan de huurder de verstreken huur in rekening gebracht plus eventuele andere kosten. Ook de toegang tot het terrein kan worden ontzegd.

Terrein

 1. Men dient het terrein schoon te houden, geen afval te laten slingeren en zich rustig te gedragen i.v.m. de aanwezigheid van paarden.
 2. Het terrein dat toegankelijk is voor klanten en bezoekers is het terrein bestaande uit de stallen, weides, binnen- en buitenbak. Het woonhuis is niet toegankelijk behalve voor de bewoners, de eigenaar en medewerkers.
 3. Men dient respectvol met elkaar om te gaan. Schelden, intimidatie of ongepast gedag wordt niet getolereerd.
 4. Het is verboden om op het terrein wapens, alcohol en of drugs in bezit te hebben.
 5. Kantine is niet toegang baar voor klanten. De kantine naast de invalide wc in de ruimte van binnenbak 1 is een keukentje aanwezig waar men gebruik van kan maken.
 6. Mest dient zelf verwijderd te worden op het gehele terrein, binnen- en buitenbakken, longeercirkel en stapmolen. De mest kan in de daarvoor bestemde kruiwagens gedaan worden. Mocht deze vol zijn, graag ledigen in de mestput. Als mest niet wordt opgeruimd, zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen.
 7. De toegang tot het complex is van Maandag tot Vrijdag 09:00 tot 22:00 en op Zaterdag en Zondag van 9:00 tot 18:00. Daarna is het niet toegestaan zich op het complex te bevinden. Buiten de toegangsuren wordt het terrein afgesloten met een poort. Mocht je buiten de openingstijden aanwezig moeten zijn, dit is incidenteel en in overleg met de directie van Springflower Stables.
 8. Parkeren alleen toegestaan bij de kantine bij binnenkomst aan de linkerkant in de daarvoor bestemde vakken. Trailers en vrachtwagens kunnen achter op de parkeerplaats parkeren voorbij de mestplaats.
 9. Het is verboden te roken in de stallen, de opslag van hooi en stro, de gangen en tijdens het paardrijden. Het is verboden om brandende sigaretten of sigaren te laten liggen waar dan ook. Voor de kantine op het terras mag wel gerookt worden.
 10. Kartonnen bekers, plastic/hout bestek en kartonnen bordjes uit het keukentje dienen weggegooid te worden na gebruik in de daartoe behorende afvalbak. Keuken dient na gebruik schoon achter gelaten te worden.
 11. Honden van bezoekers en klanten aan de lijn en mogen niet loslopen. Schade of ongeval veroorzaakt door honden komen voor rekening van de eigenaar van de hond.
 12. Bezoekers niet zijnde klanten zoals overheidsdiensten of leveranciers moeten zich telefonisch melden bij de directie. Al het bezoek moet worden aangemeld bij directie.
 13. Kinderen vallen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de ouders. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
 14. Aanwijzingen van de directie en personeel dienen prompt opgevolgd te worden anders kan men van het terrein verwijderd worden.
 15. Het gebruik van alcohol en drugs op het terrein is niet toegestaan.
 16. Auto’s en andere voertuigen dienen stapvoets te rijden, 5Km/u. Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs auto te rijden op het terrein.
 17. Het is verboden om ons terrein als parkeerplek te gebruiken voor extra voertuigen zonder toestemming van de directie.
 18. Het is verboden hooi, stro, krullen of biks etc. te pakken zonder toestemming.
 19. Tijdens activiteiten die georganiseerd kunnen worden gelden er andere regels, dit in overleg met de directie.
 20. Er mag alleen les gegeven worden door een gediplomeerd instructeur.

Faciliteiten

 • Gebruik van de binnenbak, buitenbak, stapmolen, longeercirkel, keukentje en zadelkamer.
 • Mest en afval zelf opruimen.
 • Er mogen geen paarden losgegooid worden in bak 1 (grote binnenbak) en bak 2 (kleine binnenbak).
 • Paarden mogen niet losgegooid worden in longeercirkel of op andere plekken zonder direct toezicht van de eigenaar. Wel kan men vragen aan iemand anders om tijdelijk het toezicht over de paarden te houden. Schade en of ongevallen bij loslopende paarden wordt op de eigenaar van het paard verhaalt.
 • Klanten die gebruik willen maken van de longeercirkel voor training, hebben voorrang op paarden die er los staan of losgegooid dienen te worden. Deze paarden dienen dan verwijderd te worden uit de longeercirkel.
 • De stalgangen, was- en poestplaatsen dienen altijd netjes te zijn, tuig moet na gebruik direct worden opgeruimd.
 • Wasplaats mag zoals het woord ook zegt, alleen gebruikt worden om te wassen, voor de overige activiteiten kan men een poestplaats gebruiken
 • Poetsplaatsen mogen gebruikt worden voor op- en afzadelen, poetsen en toiletteren
 • Longeren is verboden in de beide binnenbakken en buitenbak.
 • De kantine naast de invalide wc in de ruimte van binnenbak 1 is een keukentje aanwezig waar men gebruik van kan maken. Na gebruik keuken en kantine schoon achterlaten.
 • Men dient zelf beschermende en toepasselijke kleding te dragen tijdens het paardrijden en in de stallen.
 • Cap VERPLICHT tijdens het rijden.
 • Het dragen van solide en stevig schoeisel is op het terrein VERPLICHT dus geen slippers, sandalen o.i.d...
 • Hoeven moeten worden uitgekrapt voordat hij/zij de stal verlaat en bij het verlaten van de rijbakken.
 • Schade aangebracht door paarden zal op de eigenaar van de paarden verhaald worden.
 • Trailer stallen op aanwijzing van directie, open eigen risico en tegen betaling.
 • Het is huurders verboden om veranderingen aan te brengen aan de stallen, elektrische leidingen, apparatuur te plaatsen, ruimtes in beslag te nemen die niet onder de stallen vallen en opslag te doen van andere zaken.
 • Ruiters rijden voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen.
 • Verhuurder is niet verantwoordelijk voor diefstal, ongevallen en brand.
 • Het is verboden om caravans en dergelijke te plaatsen.
 • Tijdens de privélessen mogen mensen erbij rijden, mits diegene die les heeft de bak heeft afgehuurd in overleg met de directie.
 • Er mag door pensionklanten les worden gegeven aan niet-pensionklanten, echter moet hiervoor bakhuur worden betaald, en mogen derden geen gebruik maken van overige faciliteiten.
 • Hindernissen:  De achterste balken van een breedtehindernis en bij een triple bar de middelste en achterste balken moeten worden voorzien door veiligheidsbeugels. Deze zijn aanwezig.

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend!